12 októbra 2009

Časť 02 - Esperanto je jazyk s mnohými črtami.

Esperanto je jazyk. Je neutrálny, lebo nepatrí žiadnemu národu ani krajine. Je medzinárodný a užitočný predovšetkým na komunikáciu medzi ľuďmi z mnohých krajín. Je rovnoprávny a ľahšie naučiteľný než národné jazyky. Vyvíja sa a žije podobne ako iné jazyky a je ním možné vyjadriť všetky aspekty ľudského myslenia a cítenia. Je relatívne mladý, iniciovaný Ludvíkom Lazarom Zamenhofom v roku 1887. Unikátny, bohatý a živý jazyk, je veľmi obľúbený u mnohých ľudí na celom svete. Esperanto nie je ešte veľmi známe, to je aj dôvodom pre vznik tohto filmu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára