12 októbra 2009

Časť 01 - Esperanto je jazyk vhodný na všetko

Esperanto je jazyk vhodný na medzinárodnú komunikáciu, cestovanie, internet, interkultúrne učenie, nájdenie nových priateľov, medzinárodné kongresy, bezplatné hosťovanie v cudzích krajinách a ešte oveľa viac.

Časť 02 - Esperanto je jazyk s mnohými črtami.

Esperanto je jazyk. Je neutrálny, lebo nepatrí žiadnemu národu ani krajine. Je medzinárodný a užitočný predovšetkým na komunikáciu medzi ľuďmi z mnohých krajín. Je rovnoprávny a ľahšie naučiteľný než národné jazyky. Vyvíja sa a žije podobne ako iné jazyky a je ním možné vyjadriť všetky aspekty ľudského myslenia a cítenia. Je relatívne mladý, iniciovaný Ludvíkom Lazarom Zamenhofom v roku 1887. Unikátny, bohatý a živý jazyk, je veľmi obľúbený u mnohých ľudí na celom svete. Esperanto nie je ešte veľmi známe, to je aj dôvodom pre vznik tohto filmu.

Časť 03 - Esperanto je jazyk používaný mnohými spôsobmi

Ak trocha zjednodušíme, môžeme hovoriacich esperantom rozdeliť do rôznych kategórií:
* "idealisti" veria v esperanto ako nástroj pre budúci svetový mier
* "užívatelia života" užívajú si medzinárodné slávnosti a podujatia
* "milovníci jazyka" tí vždy, keď je to možné, hovoria o rôznych jazykových záležitostiach
* "aktivisti" radi organizujú semináre, školenia, internetové stránky atď.
* "rodinní" používajú esperanto vo svojich medzinárodných rodinách
Pochopiteľne mnohí patria do viacerých skupín. Ktorá skupine vás najviac láka?

Časť 04 - Esperanto je jazyk, naučiteľný pre každého a stojí za to sa ho naučiť.V tejto časti ľudia, hovoriaci esperantom z rôznych krajín odpovedajú na otázky:
- Prečo ste sa učili esperanto?
- Bolo pre vás ľahké učiť sa esperanto?
- Bolo esperanto pre vás užitočné?
Okrem toho môžete vidieť prezentáciu jazyka a tiež sa môžete naučiť niekoľko viet v esperante.

Časť 05 - Esperanto je jazyk s pestrým hnutím.

E@I, TEJO, ILEI, EEU, UEA, AdE to je niekoľko skratiek, ktoré tvoria medzinárodné esperantské hnutie. Zistite o nich viac v tejto časti.

Časť 06 - Esperanto je jazyk budúcnosti

Len "blázni" verili, že Zem obieha okolo Slnka, alebo že ľudia budú lietať lietadlami. Len "blázni" veria, že niekedy budú všetky národy žiť v mieri a budú mať spoločný medzinárodný jazyk, okrem svojich národných, regionálnych a miestnych jazykov. Ale nakoľko "bláznivé" sú tieto myšlienky? Nakoľko "blázniví" ste vy? My sme veľmi "blázniví" a sme na to pyšní.